Chính sách cá nhân

Để bảo vệ tính riêng tư của người dùng thuế và tối ưu hóa kinh nghiệm của người dùng, chúng tôi cập nhật bản sửa đổi chính sách bảo mật người dùng theo quy định và chính sách hiện thời, và xác định các chính sách và biện pháp thuế nghệ về việc lấy, quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
Chính sách bảo mật người dùng này sẽ giúp bạn hiểu

      Chúng tôi sẽ thu thập thông tin gì từ anh
      Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin
      Chúng tôi chia sẻ thông tin với ai
      Làm thế nào để bảo vệ thông tin
      Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?
      Chúng tôi sẽ thông báo thế nào về các thay đổi chính sách

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin gì từ anh

Thông thường, bạn có thể truy cập công ty của chúng tôi trên Internet mà không nói cho chúng tôi biết bạn là ai hay cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn. Tuy nhiên, để tiện cho bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi những thông tin liên quan sau đây trong nhiều tình huống khác nhau.
Hành động bạn thực hiện khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu để làm cho dịch vụ này đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn.
      Thứ bạn đang tìm kiếm
      Nhận diện ngày tháng và giờ và kết nối với dịch vụ khách hàng
      Các đoạn video
      Chỉ cần nhắp hoặc nhắp
      Thông tin về vị trí
      Thông tin thiết bị
      Địa chỉ IP

Trong khi chúng tôi giữ được quyền và tự do của các bạn, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của các bạn để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
Hãy nâng cao dịch vụ của chúng tôi, như là xem thông tin liên quan đến các trang dừng hay xung đột các thành viên gặp, để chúng tôi có thể nhận diện và giải quyết các vấn đề và cung cấp cho bạn một kinh nghiệm tốt hơn.


Chúng tôi thu thập thông tin cho anh để làm gì?

Chúng tôi dùng thông tin này để cho phép các bạn truy cập và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, như là dễ sử dụng giao diện platform hơn. Chúng tôi cũng dùng thông tin này để cá nhân dịch vụ cho các bạn,
Tùy chỉnh đánh giá và cải thiện quảng cáo trực tiếp theo sở thích quảng cáo
Hãy cung cấp cập nhật dịch vụ marketing chính xác và giảm giá khuyến mại dựa theo sở thích giao tiếp.
Được phép thông qua luật pháp liên lạc qua email hay mail và các sân ga xã hội để cung cấp vé, giảm giá và khuyến khích đặc biệt.
Mời bạn trở thành đối tác của chúng tôi và tham gia vào dự án của công ty qua kênh điện thoại, email và đẩy thông báo về các thiết bị di động


Chúng tôi chia sẻ thông tin với ai

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với họ để hỗ trợ những nỗ lực này. taocarts sẽ yêu cầu bạn đồng ý trước.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong những tình huống sau đây
Để ngăn chặn điều tra hay xử lý các hành động phi pháp, tình nghi gian lận, có khả năng đe dọa an to àn cá nhân của bất kỳ ai, cũng như vi phạm các điều kiện dịch vụ hay bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến dịch vụ, hay khi nào khác được yêu cầu bởi luật pháp
Để giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động quảng cáo
Để đáp ứng yêu cầu pháp luật hay theo lệnh tòa, trát tòa và lệnh tìm kiếm hay những yêu cầu khác của chính phủ, kể cả yêu cầu an ninh quốc gia và yêu cầu thực thi pháp luật.
Những công ty có kinh doanh cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân qua các vụ xung đột, thu nhập, phá sản, phá sản, giải quyết, cải tổ hay các vụ làm ăn tương tự.


Làm thế nào để bảo vệ thông tin

Những thông tin cá nhân của bạn sẽ được truy cập từ máy chủ của chúng tôi, và thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Dù bạn có cất giữ thông tin cá nhân ở đâu, chúng tôi cũng cam kết bảo vệ tính riêng tư và to àn vẹn của thông tin cá nhân của bạn.
Khi chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, chúng tôi sẽ công bố rõ ràng và to àn diện sử dụng những thông tin này cho bạn. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tất cả hoặc một phần thông tin chúng tôi muốn thu thập theo ý muốn cá nhân của bạn. Đồng thời, bạn cũng có quyền nói với chúng tôi những gì chúng tôi muốn thông tin này được sử dụng hoặc không muốn sử dụng một số thông tin. Chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn. Và chất lượng
Ghi chú rằng một số quốc gia, vùng hoặc tổ chức có thể không ban hành luật pháp và quy định khắt khe để bảo vệ thông tin của bạn.


Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có thắc mắc hay phàn nàn gì về chính sách này hay phương pháp xử lý dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua bất cứ thông tin nào. địa chỉ văn phòng của chúng tôi là 1418 Trịnh Châu, Trung Quốc
Bộ điều khiển:taocarts
Hộp thư:969buy@gmail.com
Quyền khiếu nại với thẩm quyền bảo vệ dữ liệu sẽ không bị ảnh hưởng.


Chúng tôi sẽ thông báo thế nào về các thay đổi chính sách

Nếu chúng ta có thay đổi quan trọng trong chính sách này, chúng ta sẽ công bố chính sách cập nhật ở đây và thông báo cho người dùng trên trang web thuế. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để biết bất cứ cập nhật hay thay đổi nào trong chính sách này.
giải thích
Việc dùng trang web bố trí và ứng dụng di động của bạn có nghĩa là bạn chấp nhận luật lệ và chính sách của chúng tôi về thông tin cá nhân, và bạn đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân theo chính sách này.
Cô thừa nhận mình đã đọc và hiểu rõ chính sách này
Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, bạn sẽ không thể sử dụng dịch vụ này. Nếu bạn đổi ý trong tương lai, bạn có thể rút lại đồng ý sử dụng thông tin cá nhân theo chính sách này.