Đặt thị trường vào đúng nơi

Một vòng để tìm người khách thích và bán đi bất cứ nơi nào.

Vị trí nhóm người đọc

Yêu cầu khách hàng

Tìm đúng người tiêu hóa bằng cách bán nội dung qua SEO và các phương tiện xã hội

 • Đốm
  Xây dựng khán giả và tăng mạng lưới qua trang blog
 • Công cụ SEO
  Dùng công cụ SEO để giúp mọi người tìm thấy trang web thêm thẻ sửa trang web
 • 电子邮件营销
  Tạo một hoạt động e-mail và thiết lập tự động gởi
 • Google thông minh mua sắm
  Đặt ngân s ách hàng ngày và để công nghệ của Google khởi động một chuỗi quảng cáo chiến lược cho bạn
 • Quảng cáo Facebook
  Công bố ảnh và văn bản thu hút hơn, chọn khán giả đích đến, đặt ngân sách hàng ngày và thực sự tung quảng cáo
Sản phẩm quảng cáo

Thúc đẩy sản phẩm

Tạo các chiến dịch quảng cáo trực tuyến để những người thích hợp có thể thấy trang web của bạn