tiết kiệm thời gian và lo lắng, thuê các chuyên gia thuế và bắt đầu mua sắm trực tuyến

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi hiểu nhu cầu của các bạn và cung cấp dịch vụ thích hợp nhất cho các bạn

looking for an expert to help

Thuê các chuyên gia thuế để giúp bạn khởi động thành công

Bạn có nghĩ loại công việc trực tuyến này rất có triển vọng không? đồng thời, bạn có thấy rằng nhiều đối thủ đã bán hàng trên mạng thành công, nhưng bạn đang lo rằng bạn không hiểu đủ kiểu kinh doanh và không có thời gian hay kiến thức để thiết lập một trang web mua hàng chính xác

Đừng lo, bạn có thể thuê chuyên gia thuế để làm người đại diện cho bạn. Khi khách hàng đặt một mệnh lệnh, chúng t ôi s ẽ mua hàng cho họ. Không cần lãng phí thời gian của bạn. Chỉ cần trả chúng tôi thanh to án thường xuyên. Cùng lúc, chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập trang web mua đúng cách để thu nhập nhanh chóng.

Cho bạn mọi sự hỗ trợ dịch vụ

Custom Professional Design

Thiết kế chuyên nghiệp chỉnh trang
Khi bạn không có kỹ năng thiết kế cần thiết, chúng t ôi giúp bạn thiết kế một trang web đáp ứng các thói quen sử dụng của khách hàng địa phương

Marketing Landing Page Creation

Tạo logo chuyên nghiệp
Lính Đào tạo một logo chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của anh và đặt nền móng để trình bày một hình ảnh mới trước khách hàng.

Professional Logo Creation

Giá trị miền
Bạn có thể dùng tên miền mà bạn đã có, hoặc chuyên gia thuế có thể mua một tên miền mới cho bạn

SSL Certificate Purchasing

Giá chứng nhận SSL
Mua chứng nhận SSL để bảo vệ website của bạn khỏi bị khách hàng tin tưởng

Domain Name Purchasing

Đệ tử nhập vào ứng dụng
Bạn có cần thiết thiết thiết lập trang web hợp nhất với các phần mềm khác mà bạn đang sử dụng, như erpcrm. Vui lòng liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào

Email Setup

Thiết lập cơ bản của trang web
Nếu bạn cần chuyên môn của chúng tôi để xây đúng website, hãy liên lạc với chúng tôi

eCommerce Platform Migration

Thiết lập giao dịch
Bạn có cần trợ giúp chuyên nghiệp để đặt đúng phương pháp thanh to án và vận chuyển không? Chúng tôi sẽ giúp bạn bất cứ lúc nào

3rd Party Apps Integration

SEO của e-thương mại
Có phải các đối thủ của bạn vượt qua bạn trong việc xếp hạng các động cơ t ìm kiếm không? các chuyên gia thuế sẽ cung cấp dịch vụ ưu tiên SEO cho bạn để mua các trang web

GDPR and Legal Compliance Documentation

Quản lý quảng cáo Facebook
Bạn có thể duyệt qua các phương tiện truyền thông xã hội mỗi ngày, nhưng bạn chưa bao giờ xem nó như một kênh quảng cáo.